Radijo spektakliai

1. Mile ir Vilius dail. Marija Giliova   

Muzikinis radijo spektaklis „Vilius ir Milė“ (apie vaikų draugystę, pavydą ir patyčias)

Teksto, dainų žodžių ir melodijos autorė Tija Kriščiūnaitė. Dalyvauja Rytis Valatkevičius, Mantas Kazėnas, Julius Gendvila, Milda Budzinauskaitė, Anastasija Šliuževičiūtė, Margarita Kaminskaitė. Dailininkė Marija Giliova.

Spektaklio muzikinę nuotaiką sukūrė Audrius Juodzevičius (www.gitarospamokos.lt).

                                               
  

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)