Radijo laidų temos

Spalio 14 d. Japonų pasaka "Gervelės padėka". Klausytis

Spalio 7 d. Radijo spektaklis "Vilius ir Milė" (II dalis). Klausytis

Rugsėjo 30 d. Radijo spektaklis "Vilius ir Milė" (I dalis). Klausytis

Rugsėjo 23 d. Išsaugai tai, ką duodi. Klausytis

Rugsėjo 16 d.Izraelitai dykumoje. Klausytis

Rugsėjo 9 d. Izraelitai pereina Raudonąją jūrą. Klausytis

Rugsėjo 2 d. Apie patyčias. Klausytis

 

 

RADIJO LAIDŲ ARCHYVAS

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)