Radijo laidų temos

Gruodžio 9 d. Narkotikai II dalis. Klausytis

Gruodžio 2 d. Narkotikai I dalis. Klausytis

Lapkričio 25 d. Nuo ko ištirpsta ledinė širdis? Klausytis

Lapkričio 18 d. Nepasiduokime sunkumams. Klausytis

Lapkričio 11 d. Radijo spektaklis "Lakštingala". Klausytis

Lapkričio 4 d. Babelio bokštas ir kalbos. Klausytis

 

RADIJO LAIDŲ ARCHYVAS

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)