Radijo laidų temos

Balandžio 21 d. Apie maldą. Klausytis

Balandžio 14 d. Pasitikėjimas. Klausytis

Balandžio 7 d. Puoselėkime harmoniją. Klausytis

Kovo 31 d. Draugiškumas. Klausytis

Kovo 24 d. Kūrybiškumas. Klausytis

Kovo 17 d. Kalno pamokslas. Klausytis

Kovo 10 d. Gailestingumas. Klausytis

Kovo 3 d. Kurį myli labiausiai? Klausytis

 

 

RADIJO LAIDŲ ARCHYVAS

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)