Radijo laidų temos

Vasario 17 d. Lietuvos laisvė.

Vasario 10 d. Būk drąsus pasikalbėti. Klausytis

Vasario 3 d. Tikras atsiprašymas. Klausytis

Sausio 27 d. Kad nereikėtų slėpti. Klausytis

Sausio 20 d. Nieko nėra veltui. Klausytis

Sausio 13 d. Dirbkime sąžiningai. Klausytis

Sausio 6 d. Darykime gera. Klausytis

 

 

RADIJO LAIDŲ ARCHYVAS

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)