Biblija vaikams

biblija

  Biblija, Šventasis Raštas arba Naujasis ir Senasis Testamentai - tai ne paprasta knyga, tai Dievo laiškas žmonėms. Kad šį laišką šiandieną mes galėtume suprasti, Dievas siuntė savo sūnų Jėzų, kad kiekvienas didelis ir mažas išgirstų, kad yra mylimas ir brangus.

  Dievo įkvėpti žmonės užrašė šį laišką - Testamentą, kurio žinią galime sužinoti tik jį perskaitę. Pradžioje šis laiškas buvo parašytas senųjų amžių kalbomis: hebrajų, aramėjų, graikų. Prasidėjus apšvietos epochai arba kitaip - XVI a. reformacijai, Biblija pirmą kartą buvo išversta į vokiečių kalbą, o vėliau ir į kitas kalbas, kad kiekvienas žmogus Bilblijos žinią galėtų perskaityti pats.

  Iš viso Biblija yra išversta į 2233 pasaulio kalbas. Į lietuvių kalbą visą Bibliją (ir Senąjį, ir Naująjį Testamentą)  pirmasis išvertė Jonas Bretkūnas XVI amžiuje.

  Kai meldžiamės, mes kalbamės su Dievu, pasakojame Jam savo istoriją, dalinamės džiaugsmu ir liūdesiu... Kai skaitome Bibliją, tada Dievas prabyla į mus, Jis mums kalba, tik reikia labai labai atidžiai klausytis...

  Knygelės „Mažiems ir dideliems“. Čia

 

Radijo laidos Tikrai tikrai”. Spausti čia