Radijo laidos Tikrai tikrai”

„Laidų personažai – Lietutė ir meškiukas Knopsis. Jų dialogu perteikiamos ir svarstomos vaikams aktualios problemos. Iš Lietutės krištolinio laistytuvo „liejasi“ įvairios Šventojo Rašto istorijos. Atgyja biblijiniai herojai, sukuriami jų charakteriai, perteikiami išgyvenimai. Kiekvienoje laidoje scenarijaus autorė Rūta Beltytė subtiliai perteikia mažiesiems klausytojams svarbią žinią iš Senojo ar Naujojo Testamentų.

 

lietute200  Meskutis Knopsis  laistytuvas150 

 Piešinių autorė Indrė Kupstienė

 

 Nata 1. Yra už ką dėkoti  
 Nata  2. Dievo dovana  
 Nata  3. Esi sukurtas pagal Dievo paveikslą  
 Nata  4. Kad nereikėtų slėptis  
Nata 5. Dievas išveja iš Edeno sodo  
Nata 6. Kainas ir Abelis  
Nata 7. Nojus stato laivą  
Nata 8. Nojaus laivas ir tvanas  
Nata 10. Abraomo pašaukimas  
Nata 11. Abromas ir Saraja Egipte  
Nata 12. Saraja ir Hagara  
Nata 13. Šventos Velykos  
Nata 14. Abromo svečiai  
Nata 15. Sodomos sunaikinimas  
Nata 16. Izaoko gimimas  
Nata 17. Abraomo auka ir bandymas  
Nata 18. Dievas laimina Abraomą  
Nata 19. Izaokas ir Rebeka  
Nata 20. Ezavo ir Jokūbo gimimas  
Nata 21. Izaokas palaimina Jokūbą  
Nata 22. Jokūbo sapnas. Jokūbas veda Lėją ir Rachelę  
Nata 23. Jokūbas pas Labaną. Jokūbas susitinka su Ezavu bei kitos istorijos (Pradžios knygos 29-33 skyriai)
Nata

24. Juozapas ir jo broliai

(Pradžios knygos 37 skyrius )

Nata 25. Juozapas Egipte. Juozapas ir Potifaro žmona
Nata 26. Juozapas aiškina sapnus
Nata 27. Juozapas paskiriamas Egipto valdytoju
Nata 28. Antroji kelionė į Egiptą. Juozapas vėl išbando brolius (Pradžios knygos 43 ir 44 skyriai)
Nata 29. Juozapas atsiskleidžia broliams
 Nata  30. Jokūbo palikuonys Egipte, Mozės gimimas (Išėjimo knyga 1, 2, 1-10)  
Nata 31. Jėzus - Mokytojas
Nata 32. Kupranugaris Alis ir jo kelionė“ (parengta pagal Mt 2, 1–12).
Nata 33. Mozės gimimas. Mozė pabėga į Midjaną (parengta pagal Išėjimo knygą 2, 1-15).