Nėra to blogo, kas neišeitų į gera

  Raine
 
Mr mr mr – taip kiekvienąkart, kai atvažiuodavau pas močiutę į kaimą, mane pasitikdavo ir katiniškai pasisveikindavo dvi katės. Viena raina – Raine vadinama, o kita – su baltomis dėmelėmis – Baltuke visų šaukiama. Abi išrietusios uodegas, meiliai glaustydavosi ir švelniai snukučiais trindavosi į mano kojas. Šios mielos katytės buvo visų mėgstamos ir mylimos.
   Šį pavasarį abi katės atsivedė kačiukų. Kartu su močiute, nepabijojusios net daržinės aukštybių, užlipusios radome Baltukės guolį su trimis mažyliais. O Rainė – malkinės kamputyje susirangiusi, glaudė prie savęs keturis kniaukliukus. Tokia katiniškai motiniška meilė mane labai sujaudino.
  Bėgo laikas. Savaitgaliais atvažiavusi į kaimą, skubėdavau pamatyti ir pasidžiaugti,   rūpestingai uodeguotų mamų prižiūrimais augančiais mažyliais.
Bet vieną dieną, atvykusi su mama į kaimą, iš močiutės sužinojome, kad Baltukė prapuolė. Aš negalėjau patikėti tokia nemalonia žinia. Apsiašarojusi, apibėgau aplink sodybą, aplandžiojau tankiausius krūmus, šaukdama prapuolėlę. Deja! Niekur aš jos neradau! Tik artėdama prie trobos mačiau, kad mama su močiute link vieškelio nuėjo. Trumpam nusistebėjau, kam tą kastuvą su savimi jos nešasi, ką tokiu laiku žada kasinėti, juk močiutės daržai visai kitoje sodybos pusėje. Taip begalvodama, nuėjau į daržinę, surinkau į glėbį graudžiai kniaukiančius Baltukės vaikelius ir pasukau malkinės link. Pravėrusi girgždančias duris, išvydau ramiai gulinčią pūkuotą Rainės šeimyną.
   - Rainiuke, priimk ir pamaitink šiuos našlaitėlius, nes jų mamytė kažkur prapuolė! - verkdama paprašiau katės. O Rainė, protingomis akimis nužvelgė mane, apuostė kniaukiančius naujokus ir pradėjo juos motiniškai liežuviu laižyti. Aš labai nudžiugau, nes supratau, kad mažylius Rainiukė priglaudė. Parbėgusi į trobą, močiutei ir mamai papasakojau, kad nuo šios dienos Baltukės vaikeliai augs Rainės prižiūrimi. O aš jai padėsiu išmaitinti tokią gausią šeimyną: atvešiu kačių maistelio.
Todėl šią vasarą, skubu į kaimą, vežu švelniems, pūkų kamuoliukams lauktuvių. Ir karts nuo karto pasidžiaugiu gražiai augančia kačių šeimyna. Juk nėra to blogo, kas neišeitų į gera!
 
Rūta Baležentytė
10 metų
Alytaus Šaltinių pagrindinės m-klos
 IV A klasės mokinė
 
image-850d37cb6c483ac3ebb6b3fa2e9be506e42c022d254c22708cafe2f29158f2f8-V Rūta su paaugusiais katinukais