Dėkojame Saločių daugiafunkcio centro mokytojai Rasuolei Dovidavičiūtei už atsiųstus vaikų gerus darbus (Pasvalio r.). Ačiū, vaikai, už jūsų gailestingas širdeles.

 

Zita Marusova , 8 kl.

„Kregždė“

Šiltą vasaros rytą ėjau iš parduotuvės ir staiga pamačiau kregždutę. Ji negalėjo paskristi, todėl ją parsinešiau namo ir parodžiau mamai. Mama galvojo, kad jai sulaužytas sparnas. Mes rūpinomės kregždute, davėme jai

lesti ir gerti. Kitą dieną nuėjau į daržinę aplankyti kregždutės ir staiga pamačiau, kad kregždei kažkas prilipę prie sparnelio ir kojytės. Tai buvo lipnios juostos gabalas. Supratau, kad tai ir buvo priežastis, dėl ko ji neskraidė. Nuėmusi lipnią juostą paleidau kregždutę į laisvę ir viską papasakojau mamai. Kartu pasidžiaugėme kregždutės išlaisvinimu.

Monika Bugaitė, 6 kl.

„Mano išgelbėtas kačiukas“

Kartą bevaikštinėdama miške radau mažą, švelnų katinėlį, kuris buvo labai baikštus. Norėjau jį paimti į rankas, tačiau jis bijojo. Tuomet tariau jam:

- Nebijok, aš tavęs nenuskriausiu, aš myliu gyvūnus.

Kačiukas pažvelgė į mane ir priėjo. Aš apkabinau jį ir parsinešiau namo. Grįžusi į namus katinėlį apgaubiau su šiltu rankšluosčiu. Mama pamačiusi kačiuką apsidžiaugė, kad aš jį išgelbėjau.


 

Titas Marcinkevičius, 3 kl.

„Geras darbas“

Vieną gražią dieną pamačiau kaip vienas paukštelis atsitrenkė į langą. Aš pamačiau ir paėmiau jį. Mama sakė atiduoti jį katei, bet aš mamos nepaklausiau ir akylai jį stebėjau. Po kelių minučių jis atsigavo ir aš jį paleidau į lauką.

 

Rokas Burokas, 2 kl.

„Kačiukas“

Kelio viduryje pamačiau kačiuką. Jo vos nepertrenkė mašina, spėjau jį išgelbėti. Kačiuką parsinešiau namo ir pavadinau jį Pūkis.

Lukas Pleška, 5 kl.

„Draugo išgelbėjimas“

Kartą ėjau keliu ir pamačiau, kad dideli berniukai užpuolė mažesnį vaiką. Aš priėjau apginti, o jie išsigandę pabėgo. Tada paklausiau, kodėl tie berniukai jį užpuolė. Jis atsakė, kad jie norėjo iš jo atimti pinigus. Po to laiko aš su tuo berniuku tapome geri draugai.