Už puikias nuotraukas dėkojame visiems „Laukinių“ raidelių fotografams:

Mykolui Daračiui, Neilui Burevičiui, Dominykai Lomakovaitei, Airidui Sutkui, Birutei Venslavičiūtei, Emilijai ir Danieliui Venclovams.

 

Birutės Venslavičiūtės raidelės. Žiūrėti čia

Danieliaus ir Emilijos Venclovų raidelės. Žiūrėti čia

Mykolo Daračiaus raidelės. Žiūrėti čia

 

Airidas Sutkus laukine ABC VZ 32 
 
Neilas Burevicius 
 Airido Sutkaus raidelės    Neilo Burevičiaus raidelės
DOMINYKA Lomakovaite    
Dominykos Lomakovaitės raidelės