Ant kelmų susėdę tarės
Gruodis, sausis ir vasaris.
Mes visi žiemos vaikai,
Ir visų balti plaukai.
/Zita Gaižauskaitė/
-----------------------


Konkursas MANO ŽIEMA

 

 

 

Nuoširdžiai dėkojame:

Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras" grupės „Gėlytės" vaikams ir tėveliams bei pedagogėms Audronei Varenbergienei ir Onai Kunickienei už sukurtą iliustruotą knygelę „Berniuko ir mergaitės nuotykiai žiemą". Knygelę paskaitykite čia

Šiaulių raj. Daugėlių lopšeliui-darželiui ir auklėtojoms Vaidai Klimavičienei, Raimondai Jablonskienei. Nuotraukas žiūrėti čia

Klaipėdos Prano Mašioto 2 klasės moksleiviams ir pedagogei Editai Šarkauskaitei. Piešinius žiūrėti čia

Betygalos Maironio gimnazijos pirmokams ir mokytojai Ingridai Račickienei;
Utenos mokyklai - vaikų darželiui „Eglutė“ ir mokytojai Daivai Anavičienei;
Alvito pagrindinės mokyklos 3 klasei ir mokytojai Ingridai Sabeckienei;
Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos „Gudručių“ studijai ir mokytojoms Dovilei Purgai ir Jurgitai Paulauskaitei;
Šakių lopšelio-darželio ,,Klevelis“ grupei „Boružėlė” ir mokytojoms Sandrai Naujokaitienei ir Odetai Sakalauskienei;
Jonavos vaikų lopšeliui-darželiui „Dobilas” ir pedagogei Dijanai Borisovienei;
Raseinių lopšelio/darželio „Saulutė “ grupei „Kregždučiai“ ir auklėtojai Neringai Kaminskienei;
Kvėdarnos Prano Liatuko pradinei mokyklai ir mokytojoms Jurgitai Uktverienei, Birutei Kairienei;
Plungės lopšelio - darželio „Saulutė“ grupės „Ežiukai” auklėtinei Godai Jucytei ir auklėtojai Ingridai Gripiokinai;
Alytaus lopšelio - darželio „Šaltinėlis” grupei „Bitučiai” ir auklėtojai Rimutei Tankevičienei;
Bražuolės lopšelio - darželio „Pelėdžiukai” grupei „Pelėdžiukai” ir auklėtojai Editai Jurgelevičienei bei vaikučių tėveliams ir pedagogams; 
Molėtų lopšelio - darželio ,,Saulutės“ „Žemuogėlių” grupei ir auklėtojai Vilmai Sarolienei;
Kupiškio mokyklo „Varpelis“  grupei „Drugelis” ir auklėtojai Laimai Plepienei;
Batniavos mokyklos-daugiafunkcinio centro mokytojai Ligitai Mikalajūnienei;
Marijampolės vaikų lopšelio - darželio „Vaivorykštė“  grupei „Kiškučiai” ir auklėtojai Vilmai Slekaitienei;
Spindulio pagrindinės mokyklos „Spinduliukų” grupei ir mokytojai Ramunei Klymantienei;
Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcinis centro „Saulučių” grupei ir auklėtojoms Ilmai Šukienei, Beatričei Vildžiūnienei;
Akmenės lopšelio - darželio „Gintarėlis” grupei „Drugeliai” ir auklėtojai Zinai Pranckienei;
Utenos mokyklos –darželio „Vyturėlis”, grupei „Smalsiukai“ ir auklėtojai Ritai Katinienei;
Šiaulių lopšelio - darželio „Pupų pėdas” grupei „Nykštukai" ir auklėtojai Monikai Petkauskienei;
Gargždų lopšelio – darželio ,,Gintarėlis" grupei „Meškučiai”  ir pedagogei Jolantai Šilgalienei;
Rukainių gimnazijos 1c-4c klasių mokiniams ir mokytojoms Nijolia Balcevič, Rasai Barkovienei;
Kauno lopšelio - darželio „Rokutis“  grupei „Nykštukai" ir auklėtojai Dalei Šimkaitienei;
Klaipėdos lopšelio – darželio ,,Pušaitė" grupei „Ežiukai” ir auklėtojai Dainorai Paškauskienei;
Simonai Gručkiūnaitei;
Anei Višinskienei, Erikai ir Anetai Mauliūtėms, Irmantei ir Matui Žygaičiams;
Vilniaus lopšelio – darželio ,,Obelėlė“ grupei  „Pabiručiai“  ir auklėtojai Jūratei;
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 2 a klasei ir mokytojai Editai Šarkauskaitei;
Mažeikių lopšelio - darželio „Berželis“ grupei „Kodėlčiukai" ir auklėtojai Salomėjai Novogreckienei;
Voveriškių pagrindinės mokyklos 2 klasės moksleiviams ir mokytojai Jolantai Mituzienei;
Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė” grupėms:
„Saulutė” ir pedagogei Romualdai Jakenevičienei, Eglei Leimonaitei ir auklėtojai Justinai Dilytei
„Drugeliai” ir pedagogėms R.Šlepikienei,  R. Kostantinavičienei. R. Jakenevičiene
„Kiškučiai” ir auklėtojai Editai Žiemienei
„Nykštukai” ir auklėtojai Jurgitai Nerlikienei
Lopšelio - darželio „Atžalynas“ grupei „Obuoliukai“ ir pedagogei Rasai Butkevičiūtei;
Šiaulių sanatorinio lopšelio - darželio „Pušelė“, grupei „Skruzdėliukai“ ir pedagogei Rimai Ručinskienei;
Neringos gimnazijos 2 klasės mokiniams ir pedagogei Neringai Andrijauskienei;
2 klasės mokinei Henritai Sakalauskaitei bei Nojui Galiauskui ir tiflopedagogei Vestai Staselytei;