Dėkojame visiems, kurie atsiuntė nuotraukas.


1ma  1 1ma 
 Emilija ir  Julija Hopwood  Emilija ir  Julija Hopwood
 2  3ma
 Matas ir Lukas Bagdonai  Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus 3 klasė
4ma 5ma
 Dominykas Markulis  Gintarė Padvelskytė
6m  

Dalia Bernotaitė-Duševskienė