Giesmelės

Mieli svetainės lankytojai. Mes dėkojame, kad lankotės mūsų svetainėje, klausotės dainų ir pasakų.  Būtume Jums labai dėkingi, jeigu savo nedidele finansine parama prisidėtumėte prie projekto "Kad vaikai dori užaugtų". http://www.zvaigzdele.lt/parama
Iš anksto dėkojame.
 
nata1 Gražus ir geras šis vakaras (vokiečių liaudies daina, atl. Rimantė Bradūnienė ir Jonas Kryžanauskas, aranž. Artūras Chalikovas). Dail. Gintarė Šneiderytė. Žiūrėti
nata1 Nuo ryto aušros  (aut. nežinomas, atl. R. Bradūnienė, S. Bradūnas, K. Skuja, A. Kačinauskaitė) SU GESTAIS KURTIESIEMS Žiūrėti
nata1

Štai mirkčioja žvaigždės (kalėdinė giesmelė)

Žiūrėti
nata1 Angelo sparnas (muz./ž. Jolantos Valickienės, atl. Jorūnė Jakavičiūtė, į gestų kalbą verčia Danguolė Dragūnienė) SU GESTAIS KURTIESIEMS Žiūrėti 
nata1

Tu pakvieski (ž. ir muz. Romualdo Liachavičiaus, atl. Rimantė Pupalaigytė-Bradūnienė ir Simonas Bradūnas)

nata1 Avelės dainelė (muz./ž. Ignės Lembutytės, atl. Ignė Lembutytė ir vaikai)
nata1

Velykų saulutė (muz. Gintarės Bauerytės, ž. Daivos Bauerienės, atl. Gintarė Bauerytė, Beatričė ir Teodoras Vyšniauskai)

nata1

Tyli naktis (muz. Franz Xaver Gruber, ž. Joseph Mohr, atl. G.Paukštytė ir „A. Noviko džiazo mokyklos“ mokiniai. Gitara – A.Chalikovas)

nata1

Baltas angelėlis (muz./ž. D. Balčiūnaitės, atl. D. Juozūnas, muz. mokytoja I. Abromavičienė)

nata1

Nuo ryto aušros (aut. nežinomas, atl. R. Bradūnienė, S. Bradūnas, K. Skuja, A. Kačinauskaitė (mergytės muzikos mokytoja S. Sinkevičienė). Gitara – A. Chalikovas)

nata1

Mano širdin (muz./ž. E. Čiplio ir E. Čiplienės, atl. L. Danielė, R. Žilinskaitė, G. Verbaitė, J. Narvidas)

nata1 Tau garbė (muz. D. D. Andrew)
nata1 Dievas - Šviesa, Dievas - Meilė (muz./ž. Antoine Thomas)
nata1 Aš esu avelė ( aut. A. Litevkaitė)
nata1 Viešpats myli tave (aut. Eugenijus Čiplys)
nata1 Giesmelė slovakų kalba (muz. Albert. T. Hardy, ž. Maria Rafajova)
nata1 Dievo vaiku man būti gera (muz./ž. G. Tautkaus, atl. E. Radžiūnaitė)
nata1 Trys karaliai (muz. D. Pociutės-Slotkienės, ž. D. Bauerienės)
nata1 Mana iš dangaus (muz. I. M. Žukauskaitės, ž. R. Beltytės)
nata1 Ką turi ir kas esi (muz. M. Voegelin, atl. Ieva Marija Žukauskaitė)
nata1 Dievas viską žino (muz./ž. G. Strandsjo, atl. Henrikas Jokūbas ir Jonas Paulius Žukauskai)
nata1 Dievo meilė tokia didelė (muz./ž. nežinomo autoriaus, atl. L. Stončiūtė ir K. Vėbraitė)
nata1 Ką pasakė Dievas (ž. R. Beltytės)
nata1 Abraomas (muz. R. Mačiliūnaitės, ž. R. Beltytės)
nata1 Angeliuko dainelė (muz. S. Sinkevičienės, ž. D. Bauerienės)
nata1 Viešpaties karys (aut. nežinomas)
nata1 Betliejaus lopšinė (ž./muz. Marijos Karaliūtės, atl. Judita Leitaitė ir Kasparas Skuja, aranž. Neria Čepaitė)
     

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)