Radijo laidų ištraukos

 

nata1 Mano tėvynė (II dalis, 2008 m.)
nata1 Lietuvos policijos bičiulis šuniukas Amsis (Kaip išvengti nedorų žmonių pinklių)
nata1 Visa tiesa apie cigaretę
nata1

Apie keiksmažodžius

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)