Radijo laidų temos

Liepos 14 d. Apie H. K. Anderson. Klausytis

Liepos 7 d. Noriu šuniuko. Klausytis.

Birželio 30 d. Tinginys. Klausytis

Birželio 23 d. Esame reikalingi vieni kitiems. Klausytis.

Birželio 16 d. Vaikai ateina į žemę. Klausytis

Birželio 9 d. Laimingi tėvai ir vaikai. Klausytis

Birželio 2 d. Apie grožį. Klausytis

 

RADIJO LAIDŲ ARCHYVAS

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)