Radijo laidų temos

Birželio 2 d. Apie grožį. Klausytis

Gegužės 26 d. Ką darai, tą ir padarai. Klausytis

Gegužės 19 d. Nematomas ginklas. Klausytis

Gegužės 12 d. Džiaugsmas. Klausytis

Gegužės 5 d. Mamos diena. Klausytis

Balandžio 28 d. Kaip išvengti nedorų žmonių pinklių. Klausytis

Balandžio 21 d. Apie maldą. Klausytis

Balandžio 14 d. Pasitikėjimas. Klausytis

Balandžio 7 d. Puoselėkime harmoniją. Klausytis

 

 

RADIJO LAIDŲ ARCHYVAS

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)