Radijo laidų temos

Spalio 13 d.Kelionė prisiminimų tiltu. Klausytis

Spalio 6 d. Ten kur valia, yra gyvenimas. Klausytis.

Rugsėjo 29 d. Meilės kibirkštėlė. Klausytis

Rugsėjo 22 d. Brolių ir sesių santykiai. Klausytis

Rugsėjo 15 d. Optimizmas (II dalis). Klausytis

Rugsėjo 8 d. Apie optimizmą. Klausytis

Rugsėjo 1 d. Poezija. Klausytis.

 

 

RADIJO LAIDŲ ARCHYVAS

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)