Radijo laidų temos

Kovo 16 d. Dangaus ir žemės sukūrimas. Klausytis

Kovo 9 d. Pavojai gatvėje. Klausytis.

Kovo 2 d. Gideono pergalė. Klausytis

Vasario 23 d. Saugok save ir kitus (pavojai ant ledo). Klausytis

Vasario 16 d. Lietuvos istorijos pamokėlė vaikams. Klausytis

Vasario 9 d. Gailestingumas - mano draugas. Klausytis

Vasario 2 d. Radijo laidai - 14 metų. Klausytis

Sausio 26 d. Pykti, išeiki! Klausytis

Sausio 19 d. Apie sąžinę ir melą. Klausytis

Sausio 12 d. Apie keiksmažodžius. Klausytis

Sausio 5 d. Trys išminčiai - kelionė į praeitį. Klausytis

Gruodžio 22 d. Kalėdinis pasakojimas. Klausytis

Gruodžio 15 d. Berniukas eglutės šventėje. Klausytis

Gruodžio 8 d. Jūrų arkliuko Ko meilė. Klausytis

Gruodžio 1 d. Gervelės pasaka ir gerumo darbai. Klausytis

 

 

 

 

RADIJO LAIDŲ ARCHYVAS

Visi garso ir vaizdo įrašai, pateikti šioje internetinėje svetainėje www.zvaigzdele.lt  yra  VšĮ. „Gerosios Naujienos centro“ nuosavybė. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas. Už kopijavimą baudžiama pagal LRT Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672)