Matas Budrys

vartau, skaitau ir sprendžiu - šį mielą žurnalėlį.
Miela žvaigždutė mano
siunčia man sapnus,
o „Vakaro Žvaigždelė“,
augina man sparnus.