pempe– Sveiki gyvi! Sveiki gyvi!
Tačiau aplink viskas tylėjo,
pempė nusistebėjo:
– Gal negirdėjo?
Ir kraipė galvelę kuoduotą,
baksnojo kupstą kuprotą.
– Sveiki gyvi! Nubuskit greičiau!
Už kalnų, miškų
pavasarį mačiau!
Žengia jisai batais žaliais,
margų žiedų pilnais plaukais!
Rengia žemelę rūbais naujais,
kvepina kvapais nuostabiais!
– Sveiki gyvi! Buskit greičiau!
Pažvelkit – aš jau parskridau!
 
 

Rūta Baležentytė

4A klasė

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla